Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

KOMUNIKATO ZAWODACH SPINNINGOWYCH

 

Komunikat w sprawie zawodów spinningowych  

 

 

Komunikat w sprawie zawodów spinningowych z organizowanych w dniu 24.10. 2020 r. Zarząd Koła PZW NR 45 Racibórz-Miasto organizuje w dniu 24.10. 2020 r. zawody spinningowe W zawodach mają członkowie Koła PZW NR 45 Racibórz-Miasto, którzy opłacili składki na rok 2020.  

Teren zawodów: Seniorzy i Juniorzy :

 

Łowisko Nr657 Ostróg staw nr 5 Teren zawodów zostaje zamknięty dla wszystkich wędkarzy w dniu  24.10.2020 r. w godz. 4.00 - 14.00.

 

Program zawodów:

1.   godz. 6.30 - otwarcie zawodów; odprawa z zawodnikami, w tym omówienie warunków bezpieczeństwa,                      

2.   godz. 6.45 - udanie się zawodników na stanowiska,

3.   godz. 7. 00 ÷ 13.00 - czas trwania zawodów,

4.   godz. 14.00 - ogłoszenie wyników, zakończenie  zawodów.   

  Obowiązują następujące sygnały:

1)       pierwszy  sygnał - oznacza rozpoczęcie zwodów,

2) drugi sygnał - oznacza zakończenie zawodów. Po tym sygnale w zawodach rozgrywanych z brzegu obowiązuje zawodników określony czas (30 minut) na zdanie kart startowych sędziemu.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

1.   Zbiórka zawodników przed zawodami w dniu 24.10.2020 r. o godzinie 6.00 . parking ul. Grzonki.

2. Zawodnicy mają obowiązek  posiadać   telefony z możliwością robienia zdjęć  bądź aparat fotograficzny.   

3.   Zawody rozgrywane w kategorii: seniorów, juniorów, w klasyfikacji indywidualnej.

4. Zawodnicy startujący w zawodach muszą posiadać przy sobie ważną w dniu zawodów Legitymację Członka PZW. 

5.   Zawody zostaną rozegrane na żywej rybie zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego.

6.   Używane w zawodach wędki i przynęty sztuczne muszą spełniać warunki określone w R.A.P.R.

7.   Zabrania się używania żywej lub martwej rybki oraz używania przynęty sztucznej wraz z jakąkolwiek przynętą naturalną. Zabrania się nęcenia łowiska, stosowania dwóch lub więcej uzbrojonych przynęt, oraz dodatkowych pływających obciążeń przynęty i sygnalizatorów brań.

8.   Zawodnicy łowią w określonym przez organizatora odcinku wody, w dowolnie wybranym przez siebie miejscu w sektorze. Minimalne odległości pomiędzy łowiącymi zawodnikami powinny wynosić 50 m, liczone wzdłuż linii brzegowej podczas łowienia z brzegu, brodzenia. Za zgodą zainteresowanych zawodników odległość ta może być zmniejszona.

9.  Podczas zawodów rozgrywanych z brzegu, od pierwszego sygnału do czasu zdania karty startowej, zawodnicy mogą się poruszać wyłącznie pieszo. Zawodnikowi nie wolno korzystać z pomocy fizycznej (np. noszenie lub obsługa sprzętu) osób postronnych, to znaczy tych, które nie startują w zawodach. Dopuszcza się natomiast wszelką inną pomoc osób postronnych (np. przekazywanie informacji). Zawodnicy mogą sobie udzielać wszelkiej pomocy z wyjątkiem podbierania złowionych ryb.

10.  Podczas zawodów rozgrywanych z brzegu, brodzenie dopuszcza się wyłącznie za zgodą organizatora. O dopuszczeniu brodzenia organizator informuje w komunikacie nr 2. Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian dotyczących brodzenia podczas odprawy technicznej.

11.  Zawodnik jest zobowiązany do wykonania zdjęcia złowionej ryby położonej na miarce z logo zawodów ( zdjęcie wykonuje zawodnik który złowił rybę) oraz wpisanie wymiaru i gatunku do karty startowej i złożenie podpisu.

12.  W zawodach spinningowych do wyniku zalicza się następujące gatunki ryb drapieżnych: boleń, brzana, jaź, kleń, okoń, sandacz, sum, szczupak. Ryby zahaczone poza obrębem głowy nie są zaliczane do punktacji. Obręb ten wyznaczają pokrywy skrzelowe.

  Obowiązuje następująca punktacja:

a. Sum : - za wymiar określony przez regulamin 1000 pkt. - za każdy dodatkowy centymetr 100 pkt.

b. głowacica: - za wymiar określony przez regulamin 1000 pkt. - za każdy dodatkowy centymetr 70 pkt.

c. łosoś, troć, troć jeziorowa, szczupak i sandacz: - za wymiar określony przez regulamin 750 pkt. - za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt.

d. boleń i brzana: - za wymiar określony przez regulamin 400 pkt. - za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt.

e. jaź i kleń: - za wymiar określony przez regulamin 150 pkt. - za każdy dodatkowy centymetr 35 pkt.

f. okoń: - za wymiar określony przez regulamin 90 pkt. - za każdy dodatkowy centymetr 20 pkt.

  Obowiązują okresy ochronne łowionych ryb określone w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb oraz następujące wymiary:

głowacica, sum - 70 cm,

szczupak, sandacz - 50 cm,

boleń, brzana - 40 cm,

jaź, kleń - 25 cm,

okoń - 20 cm,

poniżej których nie zalicza się ryb do punktacji. Za rybę wymiarową uznaje się rybę o długości równej i większej od określonego dla niej wymiaru ochronnego.   Przyjmuje się zasadę że do klasyfikacji zawodów zalicza się ryby zacięte i wyholowane pomiędzy sygnałami rozpoczęcia i zakończenia zawodów. 

Nie obowiązują limity ilościowe ryb zaliczanych do punktacji. Obowiązuje zasada zaokrąglania wymiaru ryb w górę do najbliższego pełnego centymetra. Zaokrąglanie w górę nie dotyczy ustalonych wymiarów ochronnych. Wynik zawodnika stanowi suma punktów za złowione ryby. 

 Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:

1) wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu,

2) przemieszczanie się w sektorze inaczej niż pieszo w czasie zawodów z brzegu,

3) nie zdanie karty startowej komisji sędziowskiej w określonym czasie,

4) udzielanie i przyjmowanie pomocy w podbieraniu złowionej ryby,

5) nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych podczas odprawy technicznej,

6) łowienie w innym niż wylosowanym sektorze lub poza granicami swojego sektora.

7)  stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów,

8) za nie sportowe i nie etyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego czy innych zawodników (po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego),

9) przedłożenie komisji sędziowskiej ryby pod ochroną lub ryby złowionej w innym miejscu niż tura zawodów,

10) używanie osęki do „lądowania" ryb,

11) używanie żywej i martwej ryby jako przynęty oraz sprzętu i przynęt niezgodnych z przepisami.    

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Czy jesteś za wprowadzeniem na wszystkich naszych łowiskach Koła górnego wymiaru ochronnego dla następujących gatunków ryb: amura, szczupaka i sandacza powyżej 80 cm oraz karpia powyżej 65 cm?
Tak
Nie
Głosuj wyniki

Ilość odwiedzin

Zdjęcia z galerii