Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Ubezpieczenie wędkarzy PZU w 2020

   1.      

 

 

CERTYFIKAT UBEZPIECZENIA

 

Wystawiony na podstawie ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków nr 101 1315570

Ubezpieczający:

Ubezpieczony:

OKRĘG POLSKLEGO ZWLĄZKU WĘDKARSKIEGO w KATOWICACH 40 -214 Katowice, ul. Walerego Wróblewskiego 35

 Członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego

Okres ubezpieczenia: 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

Zakres ubezpieczenia : Świadczenia z tytułu śmierci i trwałego uszczerbku na zdrowiu

Ryzyka dodatkowe : Następstwa zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego Assistance - zakres podstawowy Suma ubezpieczenia : 10 000 zł  Wariant: l

Warunki ubezpieczenia: Podstawa zawarcia u mowy ubezpieczenia :

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków PZU, ustalone uchwałą Zarządu PZU S.A nr UZ423l2016 z dnia 24 października 2016 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ2015l2018 z dnia 6 lipca 2018 r. postanowienia dodatkowe: Odpowiedzialnością PZU S.A. objęte zostaną wypadki jakie mogą wydarzyć się ubezpieczonemu, tj. członkowi Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach (członkostwo, a tym samym fakt przynależności do ubezpieczenia będzie stwierdzone na podstawie ważnej w dniu wypadku legitymacji członka Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach

- podczas uprawiania dyscypliny sportu - wędkarstwa,

 - w czasie wykonywania czynności związanych z uczestnictwem w imprezach wędkarskich,

- w czasie zebrań, odpraw oraz wykonywania czynności zleconych przez władze Polskiego Związku Wędkarskiego,

 - w drodze do miejsc wędkarskich, imprez sportowych,

 - w drodze powrotnej do domu z miejsc wędkarskich, imprez sportowych.

Odpowiedzialnością objęte są również wypadki będące następstwem zawału serca i udaru mózgu podczas wędkowania, w drodze do/i z miejsc wędkarskich imprez sportowych, a dla członków Zarządu - podczas posiedzeń i wykonywania innych czynności statutowych oraz w drodze do i z posiedzeń bądź miejsc wykonywania innych czynności statutowych. Ubezpieczeniem NNW zostało objętych 40 000 osób

Certyfikat jest ważny pod warunkiem opłacenia składki w terminie wyznaczonym w polisie.

Katowice, dnia 11 .12.2O19 r.

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Czy jesteś za wprowadzeniem na wszystkich naszych łowiskach Koła górnego wymiaru ochronnego dla następujących gatunków ryb: amura, szczupaka i sandacza powyżej 80 cm oraz karpia powyżej 65 cm?
Tak
Nie
Głosuj wyniki

Ilość odwiedzin